ICCO40

Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tự hào là một trong những nhà thầu tiên phong xây dựng các công trình Thủy lợi, Công nghiệp và Dân dụng của đất nước sau ngày thống nhất.

Công trình Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

Công trình Công Nghiệp

Công trình dân dụng