[Dự thảo] Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

[Dự thảo] Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Nội dung đầy đủ xin vui lòng xem tại đây